Fakturačná adresa:                                                                           Kontakt:

 DREVOVYKOV                                                František Čajka
 

  Mošurov 46                                                               tel. : 051/ 4595 432
  082 67                                                                            : 0918 473 553
                                                                                        : 0907 129 814
  IČO: 43 391 869                                                     
  DIČ: 1023443597                                                      E-mail: drevovykov@centrum.sk